Obchodní podmínky

Môžete si slobodne prehliadať túto stránku, ale prístup a jej použitie podlieha nasledovným podmienkam a príslušným zákonom. Prístupom na túto stránku a jej prehliadaním, akceptujete (bez výhrad a obmedzení) tieto podmienky. Pokiaľ z nejakého dôvodu nemôžete súhlasiť s týmito podmienkami, prosíme, nepoužívajte túto stránku. Tieto podmienky by mali byť vnímané v spojitosti s našou Politikou ochrany súkromia a vašim užívaním tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami.

 

 1. Použitie tejto stránky

  1. Prístup: táto stránka je voľne prístupná komukoľvek na prehliadanie pre jeho osobné účely.
  2. Neplnoletí: Sme si vedomí všetkých možných problémov, ktoré sú spojené s použitím internetu osobami mladšími ako 18 rokov a opatrení (obzvlášť pri súdnych procesoch v USA) ako kontrolovať, čo musí prevádzkovateľ stránky zahrnúť do Politiky ochrany súkromia, kedy a ako žiadať overiteľný súhlas rodiča alebo dospelej dozerajúcej osoby a aké zodpovednosti má operátor pri ochrane súkromia a bezpečnosti on-line – vrátane obmedzení pre marketingové produkty a služby pre osoby mladšie ako 13 rokov. Táto stránka nie je určená pre užívateľov mladších ako 13 rokov a vedome nezbierame informácie od užívateľov mladších ako 13 rokov. Iba osoby staršie ako 18 rokov môžu nakupovať produkty on-line. Pokiaľ máte menej ako 18 rokov, musíte mať povolenie rodiča alebo dospelej dozerajúcej osoby skôr ako nám poskytnete osobné informácie. Nechceme zbierať akékoľvek osobné informácie o vás bez takéhoto povolenia.
  3. Nesmiete sa vydávať za niekoho iného pri používaní tejto stránky.
  4. Súhlasíte s tým, že nebudete používať vulgárne, neslušné, alebo útočné vyjadrenia, alebo zasielať na našu stránku grafiky, texty, fotografie, obrázky, video, audio alebo iný materiál, ktorý je hanlivý, urážajúci, násilnícky, obťažujúci, rasistický alebo neznášanlivý. Súhlasíte so zdržaním sa etnického osočovania, náboženskej intolerancie, útokov na sexuálnu orientáciu a osobných útokov pri použití tejto stránky.
  5. Ďalej súhlasíte, že nebudete používať sexuálne explicitný jazyk, alebo nám zasielať grafiky, texty, fotografie, obrázky, video, audio, alebo iný materiál, ktorý je sexuálne explicitný.
  6. Súhlasíte s tým, že nebudete rušiť, zapĺňať, napádať, alebo zasahovať do stránky alebo pridruženého software, hardwaru a/alebo serverov akoukoľvek formou a nebudete sťažovať užívanie stránky iným osobám.
 2. Copyright

  Copyright tejto stránky je náš. Tam, kde sa odvolávame na obchodné názvy, značky, logá atď. Iných organizácií, tieto sú majetkom ich právoplatných vlastníkov.

  Texty a obrázky, prístupné na internete, môžu podliehať právam duševného vlastníctva. Fotografický alebo podobný materiál, je prístupný na verejných doménach, alebo nám bol sprístupnený vlastníkmi copyrightu, prípadne bol licencovaný na použitie na tejto stránke. Neuplatňujeme si žiadne práva na tento materiál, a všade kde je to možné, sú uvedení vlastníci copyrightu.

  Licencie alebo práva (vrátane copyrightu alebo práv duševného vlastníctva) nie sú udeľované alebo prepožičané komukoľvek kto jednoducho navštívi túto stránku.

 3. Podmienky predaja

  Predaj podlieha nasledujúcim obchodným podmienkam – tieto podmienky nemajú vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.

  Garantujeme že tovar, ktorý dodávame, zodpovedá špecifikácii ako uvádzame. Na druhej strane, nemôžeme zaručiť jeho presnú kompatibilitu alebo vhodnosť. Je na zákazníkovi, toto si preveriť pred uskutočnením objednávky. Usilujeme sa zaistiť, že poskytované informácie sú natoľko presné, ako je to len možné, ale nemôžeme prevziať zodpovednosť za tlačové chyby alebo chyby vo fotografiách pri inzercii na našej stránke.

  Vyhradzujeme si právo prijať alebo odmietnuť objednávku z akéhokoľvek dôvodu. Žiadna objednávka nie je posudzovaná ako záväzná, pokiaľ nie je nami akceptovaná.

  Všetky ceny sú v librách (GBP)

  Platobné podmienky on-line a prostredníctvom kreditnej karty sú zabezpečené ako je uvedené na stránke.

  Ceny dodávok sú určené pre pevninu UK – určité ovlasti vysočiny a Severného Škótska si vyžadujú príplatok.

  Pre vašu objednávku vám dáme predpokladaný dátum odoslania. Ak tento dátum nemôže byť z akéhokoľvek dôvodu dodržaný, budeme sa pokúšať vás informovať o zdržaní, a kedy môžete očakávať dodanie. Aj keď sa snažíme dodržať dohodnutý čas dodania, nemôžeme prevziať zodpovednosť pre žiadne straty alebo náklady, vzniknuté nedodaním načas.

  Akékoľvek množstevné nedodávky alebo poškodenie dodaného tovaru nám musia byť oznámené do 48 hodín po dodaní tovaru. Za predpokladu že dostaneme toto upozornenie, vám dodáme Tovar zdarma, alebo vám vrátime peniaze. Budete nám musieť vrátiť tovar, aby sme mohli zariadiť jeho preplatenie alebo znovu-dodanie. Náklady na spätné zaslanie tovaru znášate vy.

  Ponuka tovaru je podmienená jeho dostupnosťou na sklade. Ak z nejakého dôvodu nie je tovar dostupný, ponúkneme vám náhradný produkt, ináč si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku a ponúknuť vám vrátenie peňazí.

  Čo ak tovar nie je dostupný?
  Môže sa stať, že tovar je dočasne nedostupný. V takýchto prípadoch vám:

  a) vrátime peniaze

  b) a) alebo ponúkneme podobný produkt v rovnakom alebo väčšom rozsahu. Navrhneme nové položky, ktoré môžu mať väčšiu hodnotu, balenie, alebo viac malých balení tak, aby bola dosiahnutá hodnota objednávky. Tento náhradný tovar vám bude doručený bez ďalších poplatkov. Ak má náhradný tovar nižšiu hodnotu, vrátime vám rozdiel

  Pozor: čerstvý a mrazený tovar zasielame len v utorok a v stredu.

 4. Pravidlá predaja na diaľku

  Podľa Pravidiel o ochrane spotrebiteľa (Predaj na diaľku) z roku 2000, máte právo zrušiť zmluvu do čtrnácti dní od prevzatia tovaru. Zrušenie môže byť z akéhokoľvek dôvodu bez pokuty.

  Pokiaľ si prajete zrušiť zmluvu, prosíme, oznámte nám to faxom alebo e-mailom s jasným uvedením všetkých detailov, čísla faktúry a inštrukcií k zrušeniu zmluvy. Zrušenie zmluvy nám musíte oznámiť do siedmich dní od prevzatia zásielky.

  Po zrušení zmluvy máte zákonnú povinnosť starostlivosti o tovar. Musíte nám vrátiť tovar na našu adresu na vaše náklady.

 5. Prehlásenie o súkromí

  Zaväzujeme sa zabezpečovať súkromie našich zákazníkov – informácie ktoré sme získali zákonnou cestou použijeme iba v súlade s Vyhláškou o ochrane údajov z roku 1998. Prosíme, prečítajte si naše Prehlásenie o súkromí.

  Zbierame iba informácie, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie / overenie vašej objednávky a dodanie tovaru – ako sú: meno, adresa, telefón, fax a e-mail.

 6. Zdravotné podmienky a informácie o starostlivosti o zdravie

  Tam, kde stránka obsahuje informácie o zdravotných podmienkach a starostlivosti o zdravie, je toto uvedené ako všeobecná informácia a nie ako doporučenie. Takto musí byť takáto informácia aj posudzovaná.

  Akákoľvek zdravotná informácia je poskytovaná bez vyjadrenia záruk alebo tvrdení.

  Bez ohľadu na všeobecnosť predchádzajúceho odseku, negarantujeme, že poskytovaná zdravotná informácia je úplná, pravdivá, pravdivá, presná, alebo aktuálna.

  Nemôžete sa spoliehať na informácie na tejto stránke ako na alternatívu k doporučeniam od vášho doktora alebo iného profesionálneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak máte špecifické otázky o zdravotných záležitostiach, mali by ste ich konzultovať s vaším doktorom, alebo iným profesionálnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ myslíte, že máte zdravotný problém, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Nemali by ste nikdy odkladať vyhľadanie lekárskej pomoci, podceňovať rady lekára alebo prerušiť liečbu na základe informácií, uvedených na tejto stránke.

Výklad

Výklad týchto Podmienok je riadený a vysvetľovaný podľa Zákonov Veľkej Británie a Walesu a akékoľvek rozpory alebo záležitosti spojené s produktmi, službami alebo informáciami, ktoré sú výsledkom návštevy tejto stránky, by mali byť riešené prostredníctvom Anglických súdov.

 

Copyright All rights reserved