Ochrana osobních údajů

zavazujeme se chránit soukromí a osobní informace každého s kým jednáme
 1. Úvod

  Zaväzujeme sa chrániť súkromie a osobné informácie každého s kým jednáme. Nasledovný dokument o politike ochrany súkromiauvádzame s cieľom popísať kroky, ktorými toto dosahujeme.

  Pri jednaní s ľuďmi nevyhnutne vzniká potreba zbierať pár základných informácií – a to aj v prípade začatia nejakej formy dialógu. Informácie ktoré zbierame sú pre nás nevyhnutné za účelom vykonávania našich obchodných aktivít.

  So zreteľom na to je na nás, aby sme zaviedli systémy, mechanizmy a procedúry ktoré zabezpečia, že zozbierané informácie sú spracované dôverne a nie sú poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby alebo organizácie. Tento dokument je vytvorený s cieľom oboznámiť Vás, ako zbierame, používame a chránime všetky informácie ktoré poskytujete.

  Berte prosím na vedomie, že poskytnutím Vašich osobných informácií pri návšteve tejto stránky, akceptujete postupy popísané v tejto Politike ochrany súkromia.

 2. Aké informácie zbierame

  • Informácie ktoré sú zbierané automaticky

   Ako aj pri iných stránkach na internete, jednoduchou návštevou našej stránky automaticky poskytujete informácie, ktoré sú uložené v našich log súboroch. Tieto zahŕňajú základné informácie ako ISP, Vašu IP adresu, kedy ste navštívili stránku (dátum a presný čas), stránku z ktorej ste prešli na našu, stránku ktorú navštívite po našej, operačný systém Vášho počítača a typ internetového prehliadača, ktorý používate. Stránka automaticky ukladá tieto základné informácie o Vás, toto ale nie je spojené so žiadnou informáciou, ktorá je osobne identifikovateľná.

  • Cookies a webové signály

   Ako ostatné stránky, tiež používame cookies (a webové signály) – v jednoduchej angličtine, kus textu (alebo malý grafický znak), ktorý náš server prenáša do Vášho počítača. Tieto sú potom použité pre sledovanie Vašej návštevy našej stránky.

   Cookies (a webové signály) môžu byť tiež použité pre prispôsobenie stránky pre Vás ako osobu. Napríklad, cookies používame s cieľom: ukladať preferencie návštevníkov; ukladať informácie o návšteve, ako položky ktoré si pridáte do nákupného košíka; ukladať informácie užívateľsky špecifické, napr. na aké stránky sa prihlasujete alebo ich navštevujete; upozorniť návštevníkov na nové oblasti, ktoré môžu byť pre nich zaujímavé keď sa vrátia na našu stránku; ukladať minulé aktivity s cieľom poskytovať lepší servis, keď sa návštevník vráti na našu stránku; zabezpečiť, ak je to možné, aby návštevníkovi neboli opakovane zasielané rovnaké reklamné materiály; a prispôsobovať obsah stránky podľa návštevníkovho typu prehliadača a ďalších informácií, ktoré návštevník posiela.

   Väčšina prehliadačov je nastavená na akceptovanie cookies, môžete si však zmeniť Vaše nastavenia, aby Vás prehliadač upozornil, keď dostanete nový cookie, alebo môžete zmeniť nastavenia tak, aby boli cookies odmietnuté.

   List of cookies we collect

   The table below lists the cookies we collect and what information they store.

   COOKIE name COOKIE Description
   CART The association with your shopping cart.
   CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
   COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
   CURRENCY Your preferred currency
   CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
   CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
   CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
   CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
   EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
   FRONTEND You sesssion ID on the server.
   GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
   LAST_CATEGORY The last category you visited.
   LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
   NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
   NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
   PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
   POLL The ID of any polls you have recently voted in.
   POLLN Information on what polls you have voted on.
   RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
   STF Information on products you have emailed to friends.
   STORE The store view or language you have selected.
   USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
   VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
   WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
   WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.
  • DoubleClick DART Cookie

   Google, ako tretia strana, používa cookies za účelom inzercie na tejto stránke. Použitie DART cookie z Google mu umožňuje inzerciu užívateľom na základe návštevy tejto a iných stránok na internete. Užívatelia môžu rozhodnúť o použití DART Cookie tým návštevou Google inzerátu a obsah network politiky ochrany súkromia na URL: http://www.google.com/privacy_ads.html

   Niektorí z našich inzerujúcich partnerov môžu používať cookies a webové signály na našej stránke. Medzi týchto partnerov patria Google Adsense, Commission Junction, Clickbank, Chitika, Linkshare, Amazon a iní.

   Tieto inzertné servery a siete používajú vlastnú technológiu na zasielanie inzerátov a odkazov priamo do Vášho prehliadača. Automaticky dostávajú Vašu IP adresu keď sa objaví. Tieto tretie strany (siete) môžu používať ich vlastné cookies, JavaScript, alebo webové signály na meranie efektivity ich inzerátov a / alebo na perzonalizáciu inzerovaného obsahu ktorý vidíte.

   K týmto cookies tretích strán nemáme žiadny prístup, resp. kontrolu.

   Mali by ste sa informovať na príslušných stránkach týchto tretích strán ohľadom ochrany údajov, ich používaných postupov a tiež inštrukcií, ako sa rozhodnúť pre jednotlivé postupy. Táto Politika ochrany súkromia sa nevzťahuje, ani nemôže ovplyvniť aktivity takýchto tretích inzerentov alebo web stránok.

   Ak si prajete vypnúť cookies, môžete tak urobiť prostredníctvom možností Vášho prehliadača, ako bolo uvedené vyššie. Detailnejšie informácie o riadení cookies na špecifických prehliadačoch môžete nájsť na stránkach prehliadačov.

  • Informácie ktoré poskytujete

   Môžeme tiež zbierať osobné údaje (osobne identifikovateľné) – ako sú informácie ktoré nám zašlete na stránku alebo e-mailom. Tieto údaje môžu byť: Vaše meno a priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo.

   Vždy sa môžete rozhodnúť tieto údaje nám neposkytnúť, v takomto prípade Vám však môžeme zamietnuť prístup k niektorým službám a funkcionalitám stránky.

   Môžete byť požiadaní o poskytnutie osobne identifikovateľných informácií, keď sa registrujete pre prístup na určitých sekciách stránky, prihlásiť sa pre odber noviniek alebo mailingu, alebo uskutočniť nákup.

   Transakcie medzi Vami a našou stránkou môžu zahŕňať platbu kreditnou alebo debetnou kartou, šekom, peňažnou poukážkou a / alebo on-line platobné služby tretích strán. V prípade takýchto transakcií, zbierame informácie k transakciám ako súčasť priebehu obchodu s Vami, zahŕňajúc Vašu fakturačnú adresu, telefónne číslo a ďalšie informácie, týkajúce sa transakcie.

 3. Ako a kedy sú informácie použité

  Okrem použitia informácií s cieľom dodať požadované špecifické produkty a služby, Vaše informácie používame aj pre účely obchodných aktivít na našej stránke:-

  - zlepšovať obsah stránky;

  - nápravu problémov vzniknutých používaním stránky;

  - riešiť spory a uvádzať do platnosti požiadavky a podmienky stránky;

  - prispôsobovať obsah a / alebo schému stránok pre každého individuálneho návštevníka;

  - upozorňovať spotrebiteľov o aktualizáciách stránky ako sú nové služby a špeciálne ponuky.

  Všeobecné pravidlo je, že Vaše údaje bez Vášho súhlasu neposkytneme tretím osobám. Napriek tomu, je niekoľko dôležitých výnimiek k tomuto pravidlu, ktoré sú popísané v nasledujúcich odstavcoch.

  Môžeme, samozrejme diskrétne, poskytovať informácie o Vás, orgánom činným v trestnom konaní, alebo iným vládnym úradom pre účely vyšetrovania podvodov, obvinení porušenia duševného vlastníctva, alebo v prípade iného podozrenia z ilegálnych aktivít alebo skutočností, ktoré nás vystavujú právnej zodpovednosti.

  Aj keď neposkytujeme osobne identifikovateľné informácie, môžeme poskytnúť súhrnné dáta o návštevníkoch našej stránky inzerentom alebo tretím stranám pre marketingové účely.

  V niektorých prípadoch používame tieto informácie s cieľom kontaktovať spotrebiteľov pre marketingové účely.

  Z času na čas môžeme využívať služby tretích strán na poskytovanie služieb na našej stránke. Ak chce takýto dodávateľ zbierať informácie o Vás, budete na to upozornený. Poskytovanie Vašich informácií tretím stranám však od Vás nikdy nebude vyžadované.

  Prístup k Vašim informáciám môže byť poskytnutý tretím stranám, ktoré poskytujú technickú podporu pri prevádzke našej stránky.

 4. Ochrana Vašich informácií

  Súkromie a ochrana Vašich informácií sú pre nás dôležité. Niektoré z našich služieb ponúkame v spojení s inými stránkami. Dotknuté stránky môžu mať odlišné postupy, preto Vám doporučujeme prečítať si ich podmienky ochrany informácií.

  Na ochranu Vašich osobných informácií používame ochranný software. Naviac, naše obchodné zvyklosti sú periodicky hodnotené, aby boli v zhode s politikou a postupmi pre bezpečnosť a utajovanie informácií. Naše obchodné praktiky limitujú prístup zamestnancov k tajným informáciám a obmedzujú použitie a poskytnutie takýchto informácií autorizovaným osobám.

  Váš prístup k niektorým častiam našej stránky môže byť chránený užívateľským menom a heslom. Nedávajte Vaše heslo komukoľvek. Pokiaľ na stránke vstúpite do sekcie, ktorá vyžaduje heslo, mali by ste sa odhlásiť, keď ju opustíte. Kvôli opatrnosti, mali by ste tiež úplne zavrieť Váš prehliadač a znovu ho otvoriť pri prehliadaní iných stránok.

  Ak dobrovoľne poskytnete osobne identifikovateľné údaje prostredníctvom odkazov, alebo na chate, takéto informácie sú verejne dostupné, môžu byť zbierané tretími stranami bez nášho vedomia a môžu spôsobiť nežiadané zasielanie správ od tretích strán. Takéto aktivity sú mimo nášho dosahu alebo tejto Politiky ochrany súkromia.

  Možno sa rozhodnete poskytnúť osobné informácie návštevníkom stránky alebo tretím stranám, ktoré nie sú našimi dodávateľmi. Prosíme vás, buďte pri tom opatrní. Politika ochrany súkromia a postupy týchto tretích strán určujú, čo sa stane s vašimi informáciami.

 5. Automatické odpovede

  Pre e-mailovú komunikáciu môžeme používať automatické odpovede. Na ochranu vášho súkromia používame overené systémy pre takýto spôsob komunikácie a vždy sa môžete z takejto komunikácie odhlásiť použitím linkov v každej automatickej odpovedi.

  Ak máte problém s odhlásením sa, kontaktujte nás prosím na doleuvedenej adrese.

 6. Deti a mladiství

  Sme si vedomí všetkých možných problémov, ktoré sú spojené s on-line zberom osobných informácií osôb mladších ako 18 rokov a opatrení (obzvlášť pri súdnych procesoch v USA) ako kontrolovať, čo musí prevádzkovateľ stránky zahrnúť do Politiky ochrany súkromia, kedy a ako žiadať overiteľný súhlas rodiča alebo dospelej dozerajúcej osoby a aké zodpovednosti má operátor pri ochrane súkromia a bezpečnosti on-line – vrátane obmedzení pre marketingové produkty a služby pre osoby mladšie ako 13 rokov.

  Od nikoho nepožadujeme poskytovanie akýchkoľvek osobných informácií za účelom užívania stránky. Nezbierame žiadne osobné informácie, pokiaľ nie sú poskytnuté dobrovoľne.

  Nakupovať produkty on-line môžu iba osoby staršie ako 18 rokov. Pokiaľ máte menej ako 18 rokov, musíte mať povolenie rodiča alebo dospelej dozerajúcej osoby skôr ako nám poskytnete osobné informácie. Nechceme zbierať akékoľvek osobné informácie o vás bez takéhoto povolenia.

  Keďže deti mladšie ako 13 rokov môžu legálne poskytovať osobné informácie so súhlasom rodičov, veľa internetových stránok znemožňuje neplnoletým deťom používať ich služby kvôli nevyhnutnej administratíve s tým spojenej.

  V našom prípade, nechceme zbierať akékoľvek osobné informácie od detí, mladších ako 13 rokov. Akonáhle natrafíme na osobu mladšiu ako 13 rokov, je našou politikou okamžite jej oznámiť, aby nám neposkytovala žiadne osobné informácie.

  Doporučujeme rodičom a dozerajúcim osobám, aby trávili čas s deťmi keď sú on-line, aby spolupracovali a sledovali takéto aktivity detí pri používaní on-line služieb.

  Prosíme, pomôžte nám chrániť súkromie vašich detí ich poučovaním, aby nikdy neposkytovali osobné údaje na akejkoľvek stránke – vrátane tejto – bez vášho súhlasu. Ak máte menej ako 18 rokov, prosíme vás, prečítajte si túto Politiku s rodičmi alebo dozerajúcim dospelým a pýtajte sa na veci, ktorým nerozumiete.

  Ak zákazník zadá dátum narodenia a e-mailovú adresu dieťaťa, táto informácia bude použitá iba za účelom poskytnutia produktov a služieb podľa potrieb zákazníka.

  Táto stránka vedome nepredáva produkty deťom mladším ako 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme dostali akúkoľvek informáciu od dieťaťa mladšieho ako 18 rokov ako porušenie tejto Politiky, túto informáciu okamžite vymažeme.

  Pokiaľ si myslíte, že sme obdržali akúkoľvek informáciu od niekoho mladšieho ako 18 rokov, kontaktujte nás prosím na doleuvedenej e-mailovej adrese.

  Kdekoľvek je to použiteľné, dodržiavame Vyhlášku o on-line ochrane súkromia detí z roku 1998 (COPPA) a ustanovenia Children's Advertising Review Unit (CARU) inštitúcie Council of Better Business Bureaus, Inc.

  Poznámka:

  Vyhláška o on-line ochrane súkromia detí z roku 1998 (COPPA) je americký federálny zákon, ustanovený 21. Októbra, 1998.

  Dokument, platný od 21. Apríla 2000 je platný pre on-line zber osobných informácií osobami spadajúcimi pod americkú jurisdikciu od detí mladších ako 13 rokov. Pojednáva o tom, čo musí prevádzkovateľ stránky zahrnúť do Politiky ochrany súkromia, kedy a ako žiadať overiteľný súhlas rodiča alebo dospelej dozerajúcej osoby a aké zodpovednosti má operátor pri ochrane súkromia a bezpečnosti on-line – vrátane obmedzení pre marketingové produkty a služby pre osoby mladšie ako 13 rokov. Keďže deti mladšie ako 13 rokov môžu legálne poskytovať osobné informácie so súhlasom rodičov, veľa internetových stránok znemožňuje neplnoletým deťom používať ich služby kvôli nevyhnutnej administratíve s tým spojenej.

  Aj keď toto je americký zákon, Federálna Obchodná Komisia ujasnila, že požiadavky COPPA budú aplikované aj pre zahraničné internetové stránky, ak tieto stránky „sú smerované k deťom do USA, alebo vedome zbierajú informácie o deťoch z USA.“ Ostatné krajiny ako Austrália, ustanovili podobné zákony ochraňujúce deti mladšie ako 13 rokov pred on-line aktivitami.

  Tento zákon by nemal byť zamieňaný s Vyhláškou o on-line ochrane detí (COPA), čo bol zákon, uzákonený v roku 1998 v USA, ktorého účelom bol obmedzený prístup neplnoletých k akémukoľvek materiálu na Internete, definovanému ako nevhodný. Americké federálne súdne procesy rozhodli, že tento zákon (COPA) porušuje ústavnú ochranu slobody a preto bol zrušený. Od tohto dňa je tento zákon protiústavný a právne neúčinný.

 7. Ako získať prístup k vašim informáciám

  Môžete požiadať o prístup k všetkým osobne identifikovateľným informáciám, ktoré spravujeme, zaslaním e-mailu na adresu uvedenú nižšie.

  Na základe vašej požiadavky vám ponúkame možnosť opravy vašich osobne identifikovateľných informácií. Túto opravu môžete vykonať zaslaním e-mailu na adresu uvedenú nižšie.

 8. Súhlas

  Používaním našej stránky súhlasíte so zberom a použitím vašich osobných údajov tak ako je uvedené v tejto Politike ochrany súkromia.

 9. Zmeny politiky

  Podmienky tejto politiky sa môžu z času na čas meniť. Pokiaľ dôjde k takýmto zmenám, upozorníme vás na to správou na našej domovskej stránke o konkrétnych zmenách, ktoré boli vykonané. Pokiaľ so zmenami nesúhlasíte, prosíme, kontaktujte nás e-mailom.

  Any changes made to this Policy will not apply to information we have collected from you prior to making the changes.

  Pokiaľ sa zaujímate o akúkoľvek tému, o ktorej pojednáva táto Politika, mali by ste si ju pozorne prečítať pred použitím našej stránky. Akékoľvek otázky alebo obavy o tejto Politike nám prosím dajte na na nižšie uvedenej e-mailovej adrese s uvedením všetkých potrebných informácií.

 10. Dátum účinnosti

  Táto politika o ochrane súkromia je platná od 1. Januára 2010.

 11. Kontaktný e-mail

  Ohľadom tejto Politiky o ochrane súkromia nás môžete kontaktovať e-mailom na: info@halusky.co.uk